NL
.
Het OM werkt KOZP tegen in de Staphorst-rechtszaak tegen geweldadige racisten
Het OM werkt KOZP tegen in de Staphorst-rechtszaak tegen geweldadige racisten
Vandaag, dinsdag 16 januari 2024, staan vier verdachten terecht die met veel geweld KOZP-demonstranten en Amnesty waarnemers hebben belaagd in Staphorst in november 2022. Met deze gewelddadige aanval op vreedzame demonstranten hebben de verdachten het demonstratierecht van hun medeburgers ernstig geschaad. KOZP is blij dat deze verdachten die voor eigenrichting kozen nu eindelijk voor de rechter moeten verschijnen en verantwoording moeten afleggen. KOZP waardeert de inspanning van het Openbaar Ministerie (OM) om de vier verdachten te vervolgen. Echter is dit voor KOZP een schrale troost, aangezien er genoeg bewijs ligt om meer verdachten te vervolgen.

Inspectie Justitie en Veiligheid is duidelijk
Op 19 november 2022 wilde KOZP met ongeveer honderd demonstranten demonstreren bij de Sinterklaasintocht in Staphorst. Onze boodschap was gericht aan de intocht, het aanwezige publiek en de gemeente die de intocht met de racistische karikatuur zwarte piet faciliteerde. Een extreem gevaarlijke situatie ontstond toen geweldplegers de bussen en personenauto's tegenhielden en belaagden. Vreedzame demonstranten en hun voertuigen werden overgoten met brandstof en bekogeld met fakkels en vuurwerk. Ook werden personen geslagen en spullen gestolen uit de voertuigen. Uit de rapporten van de Inspectie Justitie en Veiligheid en het Bureau RadarAdvies komt duidelijk naar voren dat de relschoppers hun gang konden gaan omdat de politie de vreedzame KOZP-demonstranten niet beschermde. De materiële, maar met name de immateriële schade en de juridische nasleep, hebben nog steeds impact op de KOZP-demonstranten.

Goedkoop scoren
Meteen na de aanvallen op KOZP ging alle aandacht en sympathie van de autoriteiten naar Amnesty-waarnemers die ook aangevallen werden door de geweldplegers. Er werden zelfs excuses aangeboden aan Amnesty. Na publiekelijke verontwaardiging ondersteund door Amnesty kwam er een gesprek met KOZP en volgden excuses. Beterschap werd beloofd, maar dat blijkt niet uit het voornemen van het OM om slechts vier personen te vervolgen en alleen onderzoek te doen naar het geweld waar ook medewerkers van Amnesty slachtoffer van zijn geworden. Het heeft er alle schijn van dat het OM op deze manier goedkoop wil scoren.

Neem bijvoorbeeld de situatie bij het benzinestation in Meppel, waar de KOZP-bus werd klemgereden en er voorwerpen en vuurwerk werden gegooid. Vreedzame demonstranten raakten gewond en de bus werd beschadigd. Dit gebeurde min of meer gelijktijdig met de aanval in Staphorst. Maar ondanks het feit dat KOZP verdachten in kaart heeft gebracht na eigen onderzoek, heeft het OM hier niets mee gedaan omdat Meppel onder een ander arrondissement valt. Ook verbaast het ons dat er van de massa mensen die de personenauto's aanvielen er slechts vier verdachten zich moeten verantwoorden. Daarnaast worden KOZP en andere slachtoffers buiten de procedure gehouden en niet gehoord in een rechtszaak over de zoveelste gewelddadige aanval op KOZP.

Het OM behandelt de zaak als een losstaand incident in plaats van in een bredere context van structureel racistisch geweld tegen vreedzame demonstranten die jaarlijks demonstraties van KOZP onmogelijk maken. De demonstranten werden niet aangevallen om wie ze zijn of waar ze zich bevonden. Ze werden aangevallen omdat men het op KOZP gemunt had en geweld niet schuwde om de demonstratie van KOZP tegen racisme te voorkomen. Door verdachten vrijuit te laten gaan en de racistische motieven niet te benoemen worden toekomstige daders aangemoedigd en brengt het OM het leven van vreedzame KOZP-demonstranten verder in gevaar.

Structureel geweld wordt niet bestraft
Het KOZP heeft de afgelopen tien jaar tientallen demonstraties gehouden bij Sinterklaasintochten met zwarte piet en heeft slechts twee keer vrijuit kunnen demonstreren: in Meppel (2015) en in Alkmaar (2019). De overige protesten zijn onmogelijk gemaakt door vijandig publiek of politiegeweld. Zo moesten demonstranten vluchten voor geweldplegers o.a. in Den Haag (2018) en werden o.a. etenswaren en harde voorwerpen als volle blikken en stenen gegooid in Eindhoven (2018), Volendam (2021), en de Lier (2023). Door het uitblijven van gevolgen en verantwoording voor geweldplegers, blijft het aantrekkelijk om vreedzame demonstranten aan te vallen.

OM en Politie doe beter je werk, voorkom erger
De afgelopen jaren is van duizenden vreedzame KOZP-demonstranten het vertrouwen in de rechtsstaat ernstig geschaad, omdat ze niet beschermd worden en vooral door het uitblijven van het vervolgen van strafbare feiten. KOZP roept daarom de politie en het OM op om hun werk beter te doen, niet alleen wanneer waarnemers van Amnesty slachtoffer zijn of zich uitspreken. Het is juist van groot belang dat de autoriteiten ook in actie komen wanneer vreedzame KOZP-demonstranten slachtoffer worden van geweld. Met het oog op de toekomst doen we een dringend beroep op het OM om alle verdachten die in kaart zijn gebracht alsnog te vervolgen. Door dit na te laten, wordt het slechts een kwestie van tijd voordat er een tragedie plaatsvindt en iemand ernstig gewond raakt.

Klik hier voor het volledige artikel.

Terug