NL
.
Racisme Vooruit bij Connard Rousseau
In plaats van dat Conner Rousseau afstand neemt van zijn partijvoorzitterschap om het vertrouwen in de partij te herstellen blijft hij zich vastklampen aan zijn functie. Tijdens zijn strak geregisseerde en goed ingestudeerde persconferentie zou hij zich zogezegd hebben geëxcuseerd. Maar is dat wel zo? Als het een oprecht excuses was geweest zou hij niet de moeite hebben gedaan om de Roma's andermaal te culpabiliseren, ditmaal ten aanstaan van de media en kijkers. Een partijvoorzitter van een linkse partij die politieagenten aanklampt om de "matrak" te gebruiken tegen "bruin gespuis". Indien Filip Dewinter dit zou hebben gezegd zou dit onaanvaardbaar zijn. Voor de voorzitter van Vooruit is dit nog meer onaanvaardbaar!

Eerder zei hij al dat de gemeente Molenbeek niet als België aanvoelt wat een racistische hondenfluit was richting de inwoners met voornamelijk een Marokkaanse migratieachtergrond. Conner Rousseau, jurist van opleiding en zoon van voormalig Burgemeester van Sint-Niklaas Christel Geerts, neemt het ook niet zo nauw met persoonlijke grenzen van jongemannen (sommigen minderjarig) en zou hetzelfde strafblad als Bart De Pauw hebben moest gerechtigheid voor iedereen het zelfde zijn.

Naast het racisme van Conner Rousseau vertoont hij ander zeer zorgwekkend gedrag. Tijdens de corona-lockdown toen de bevolking, het plebs, via de televisie werd aangemaand om binnen zijn "kot te blijven" en iedereen die buiten kwam werd verketterd hield Conner Rousseau een duur bootfeest in Saint Raphaël aan de Azurenkust. Zoals we dat gewoon zijn kwam er achteraf een slap ongemeend excuus. Enkele maanden later werd de bevolking aangemaand om zich te laten vaccineren. Conner Rousseau ging nog een stap verder en stelde voor ongevaccineerden nergens meer binnen te laten. Vervang ongevaccineerden door eender welke gestigmatiseerde groep van de dag en de fascistisch taferelen uit 1935 doemen op. De Roma en de vele andere gemeenschappen genieten vandaag een relatieve bescherming en de anti-racismegemeenschap is nog relatief groot en staat nog redelijk sterk. Indien deze bescherming zou wegvallen en heksenjachten terug aan de orde zouden zijn, wat zou een opportunist van het eerste uur als Conner Rousseau die nu roept om de matrak boven te halen tegen "bruin gespuis" dan doen?Dat de partijtop blijft vasthouden aan deze persoon demonstreert dat racisme een faits divers is voor Vooruit. Iets om mee te scoren voor de camera indien er politieke munt uit te slaan valt maar daar blijft het dan ook bij. Is Vooruit een bondgenoot of een vijand van anti-racisten en mensen die dagdagelijks worden geconfronteerd met racistische (micro)agressie(s)?


Update nadat de Vooruit-voorzitter er niet langer in slaagde zijn racistische en walgelijke tirade in de doofpot te houden, de letterlijke “zattemanspraat” van Conner Rousseau: dit zijn de uitspraken die hem de kop kostten (Nieuwsblad.be)

Over de Roma zei hij dit:
“Mijn hele appartementsblok is racistisch. Ik snap ze wel. We moeten eerlijk zijn. Het zijn altijd die bruin mannen. Van mij moogt ge die veel harder aanpakken. Ge moet veel meer uw matrak gebruiken.”
“Ik kan dat bruin gespuis niet allemaal buitenzetten.”
“Als er ene zich misdraagt.” (waarna Conner Rousseau een zwaaibeweging maakt alsof hij met een matrak slaat.) “De matrak, anders geen respect.”
“Elke fucking dag staan die Roma of andere zigeuners met hun matras of frietketel aan de glasbol. (...) Gewoon op slaan. Echt waar, die Roma, gewoon op slaan. Daar kunde geen fucking kloten meer mee doen hé, met die gasten. Weet ge wat het stadsbestuur doet? Drie brugfiguren (een soort bemiddelaars nvdr.)? Goed idee? Peist ge dat dat helpt bij de Roma, die brugfiguren? Neen he. We zijn dat nu al twintig jaar aan het zien. Ze smijten hun kak nog altijd buiten.”

Tegen de agenten zei hij dit:
“Er wordt veel te zacht opgetreden waardoor jullie respect verliezen.”
“Ik kan niet tegen racisme. Als ik weet dat er racisten in het korps zijn, smijt ik ze direct buiten.”
“Zoveel politie hier. Ik voel me superveilig.” (...) De urekes zitten erop, ge hebt ze weer goed verdiend.” (...) “Gulder wordt dik betaald.” “Ik weet dat jullie allemaal op het Vlaams Belang stemmen.”

Over de enige punker, een man met een hanenkam, op het terras zei hij dit:
“Geen zicht. Matrak gebruiken en die lelijke dikzak op zijn bakkes slaan.”

Zijn vrienden komen vervolgens tussen en proberen de Vooruit-voorzitter mee huiswaarts te nemen:
“Leg het tegen ons uit, Conner. Kom, we zijn hier weg.”
Rousseau: “Respect voor die mannen hé. Allez, ze worden goed betaald.” (over de aanwezige agenten).
Vriend van Conner: “Gij verdient 8.000 euro per maand hé Conner.”
Rousseau: “Meer. Ik ben voorzitter.” (Elders in het gesprek noemt hij zichzelf ook nog de ‘oppersos’.)

Na een gesprekje waarin hij zijn loon opsomt, herhaalt een vriend dat ze beter vertrekken.
“Ik denk dat ge hier nu weg moet.”

Waarna het gesprek opnieuw hervat over een gesneuvelde spiegel aan het café. “Het enige wat gulder vanavond moeten doen hebt.”
Vriend tegen Rousseau: “Zijt gij nu helemaal aan het toeten?” (...)
Vriendin tegen Rousseau: “Och jongen, ga gewoon weg.”
Vrienden daarop tegen de agenten: “Wat kost het om Conner vier dagen in de bak te steken?”
Waarop Rousseau antwoordt: “Ge moet dat eens een keer proberen, proberen om mij in de cel te steken. Het gaat uw beste dag niet zijn.”
Het gesprek eindigt met een bedankje van de vriendin jegens de agenten.

Waarop Rousseau nog een laatste keer het woord neemt en zich op volgende manier uitdrukt.
“Als ge afgezogen wilt worden moet ge bij haar zijn. Ik ga naar huis.”
Terug