NL
.
Orde van Oranje-Nassau begint schoon schip te maken
Orde van Oranje-Nassau begint schoon schip te maken
Drie personen, waaronder ene Winand Schrooten uit Landgraaf, die eerder werden gedecoreerd in de Orde van Oranje-Nassau hebben hun onderscheiding zelf teruggestuurd en dragen daarbij vanzelf bij aan een nettere Orde. Zes anderen hebben bezwaren geuit en gemeld te overwegen hun decoratie terug te sturen. Hopelijk laat dit niet lang op zich wachten. Racisten verdienen geen erkenning en ook deze decoratie niet.

De reden voor de polemiek is de benoeming van antiracismeactivist Mitchell Esajas tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema gaf hem de onderscheiding tijdens een bijeenkomst in het Concertgebouw in de hoofdstad. Esajas (35) verdiende het lintje "voor verdiensten op het terrein van diversiteit en inclusie en de bestrijding van discriminatie en racisme", aldus de Kanselarij der Nederlandse Orden. In 2019 nog werd Mitchell's auto volledig vernield door een bende racisten die een seminarie aanviel van anti-racismeactivisten.

Esajas zegt dat hij zich vereerd voelt, "omdat je een heel mooie speech krijgt, erkenning voor het werk dat je doet", maar tegelijk heeft hij gemengde gevoelens. "Dat moet ik eerlijk bekennen. Het is in naam van de koning. Ik hoop dat ik de eerste Ridder ben die ook zal pleiten voor excuses voor de rol van het koningshuis in de slavernij. Ik hoop dat ik het podium, het lintje, de extra erkenning, kan gebruiken om de boodschap die ik uitdraag nog breder uit te dragen."
Terug