NL
.
De graandeal voor 'Afrika' die stiekem altijd voor Europa was
De graandeal voor 'Afrika' die stiekem altijd voor Europa was
De graanexport uit Oekraïne was noodzakelijk want anders zou er hongersnood uitbreken in Afrika. Je kon de radio midden 2022 niet aanzetten, een nieuwssite openen of je werd er mee om de oren geslagen. Zogezegd lag Rusland dwars. Als wereldwijde graanexporteurs werden Oekraïne en Rusland steeds in één adem genoemd. Niet om aan duiding te doen maar omdat Rusland met kop en schouders de grootste graanexporteur is. Door sancties opgelegd door de VSA en de EU werd het Rusland onmogelijk gemaakt om graan te exporteren langs de Bosporus (Turkije). De graandeal moest daar verandering in brengen en zou zowel Oekraïense als Russische graanexport toelaten. Het Russische graan raakte amper of niet voorbij de Bosporus. Het Oekraïens graan wel... voornamelijk met Europese havens als bestemming.

Om de druk op te voeren (en Rusland in een slecht daglicht te stellen) werd er continue geschermd met een nakende hongersnood op het Afrikaans continent. Als het continent voortdurend als excuus werd gebruikt om de graandeal erdoor te duwen en iedereen te laten geloven dat er daar ook magen gevuld zouden worden zou je verwachten dat het merendeel van het graan ook effectief op het Afrikaans continent zou belanden. Het is een steeds wederkerend gegeven en de realiteit bleek ook dit keer anders. Wat uiteindelijk op het Afrikaans continent zou toekomen was amper noemenswaardig te noemen. Niet alleen het feit dat het Afrikaans continent wordt misbruikt voor politieke doeleinden is een schande. Het feit dat voor de zoveelste keer een beeld wordt geschapen dat Afrikanen zichzelf zogezegd niet zouden kunnen voeden is minstens even verwerpelijk en tevens zeer racistisch. Racistische beeldvorming waar de massamedia (NOS, VRT, VMMa, ...) van links tot rechts gretig aan meedoen.

Dat de graanuitvoer uiteindelijk niet op de bestemming zou toekomen zal niet of nauwelijks aan bod komen in de massamedia. Ook dat zorgt voor racistische beeldvorming doordat het lijkt alsof er tonnen aan graan in een bodemloze put terechtkomen. Zoals de fondsen voor ontwikkelingssamenwerking... dat uiteindelijk voor een groot deel verdwijnt in de zakken van NGO'(er)s en Westerse bedrijven verbonden aan de donorlanden.

Van de 24 miljoen ton graan is er nog geen 3 miljoen ton graan op het het Afrikaans continent terechtgekomen. Minder dan 1 miljoen ton ging naar boven-Nijlse landen als Kenia, Ethiopië en Soedan. Iets meer dan 1 miljoen ton ging naar Noord-Afrikaanse landen als Egypte, Libië, enzovoort. Het merendeel van het graan ging naar de Europese landen en Spanje alleen al importeerde meer van het graan dan alle Afrikaanse landen samen.
Terug