NL
.
Oncomfortabele waarheid: Zwarte Piet geen deel van kinder- maar van extreem-rechts feest
Oncomfortabele waarheid: Zwarte Piet geen deel van kinder- maar van extreem-rechts feest
De eerste Sinterklaasintochten van 2018 dat door Kick Out Zwarte Piet werd uitgeroepen tot het jaar van de solidariteit lieten zich door toedoen van extreem-rechts gespuis vaak tekenen door dreigingen en geweld.

Een aantal van de door anti-Zwarte-Piet-activisten aangekondigde protesten moesten worden geschrapt, een aantal konden succesvol doorgaan. Nog een aantal konden eerst doorgaan maar moesten uiteindelijk gestaakt worden doordat extreem-rechtse pro-Zwarte-Piet-herrieschoppers, opgehitst door (voormalige nazi)krant De Telegraaf, de rechtstaat omvormden tot een wetteloze orgie van geweld. Nederlands premier Rutte, zijn functie onwaardig, keek er naar en stemde stilzwijgend toe. En dat "voor een kinderfeest".

Framing, achterhouden van informatie en nepnieuws
Een opvallend gegeven in de berichtgeving is de verdoezeling van feiten. Omdat de bescherming van de racistische karikatuur een meestal extreem-rechtse gegeven is en dit na het weekend van 17 november nog nauwelijks te verhullen valt worden de slachtoffers, de anti-racisme activisten, beschuldigd van wat hen te beurt viel.

Zie bijvoorbeeld:
NOS Teletekst: "Bij de intocht van Sinterklaas zijn in diverse plaatsen incidenten geweest en mensen gearresteerd. Zo raakten in Rotterdam anti-Zwarte-Pietbetogers slaags met omstaanders. Vanuit auto's werden de betogers bekogeld met eieren, vuurwerk en rookbommen. In Eindhoven kwam de politie ook in actie toen voor- en tegenstanders het met elkaar aan de stok kregen, net als in Leeuwarden, Verder zijn onder mee in Hoorn en Groningen activisten opgepakt. Eerder hield de politie een bus aan van Kick Out Zwarte Piet. Die ging naar Den Helder, zonder dat dit was afgesproken."

De zweem die NOS hier creëert is dat de anti-Zwarte-Piet-activisten uit zijn op relschoppen. Het slachtoffer wordt hier met andere woorden de dader.

AD: "De voor- en tegenstanders van Zwarte Piet in Zaandam gooien pepernoten naar elkaar. De politie houdt het in de gaten maar grijpt nog niet in."

Uit getuigenissen en videobeelden blijkt dat extreem-rechtse pro-Zwarte-Piet-herrieschoppers de pepernoten die ze ontvangen naar de activisten gooien. Deze laatste laten zich niet provoceren en in werkelijkheid vliegen de pepernoten slechts in één richting. AD doet hier aan nepnieuws.

De pro-Zwarte-Piet-positie en het gegeven dat vooral rechts-extremisten deze raciale karikatuur op soms gewelddadige manier verdedigen is een oncomfortabele waarheid die toegedekt wordt met framing, achterhouden van informatie en nepnieuws. De (nep)nieuwsmakers stellen dat de betogers slaags raakten. Het insinueert dat het geweld van beide kanten kwam maar de racistische provocaties, het geweld, de drang om alles te laten escaleren, de belaging kwam uitsluitend van de pro-Zwarte-Piet-aanhangers. De anti-Zwarte-Piet-activisten werden racistisch bejegend, bespuwd, er werd met blikjes, eieren, pepernoten en stenen naar hen gegooid en ze werden fysiek aangevallen soms tot bloedens toe.

Overzicht protestacties weekend 17 november 2018

Zaandam

Dit protest werd georganiseerd door Inclusief Sinterklaasfeest Zaandam en liep relatief rustig. Er werden vooraf afspraken gemaakt met burgemeester Jan Hamming (PvdA) en de activisten kregen een vak langs de route toegekend. Een aantal van de extreem-rechtse herrieschoppers die zich rond het vak hadden verzameld werden verwijderd. Eén extreem-rechtse herrieschopper werd aangehouden omdat die stenen gooide naar het vak van de activisten. Los van dit soort provocaties, het gooien van pepernoten en racistische gezangen door herrieschoppers liep de protestactie rustig een vreedzaam. Dichter bij het plein waar Sinterklaas zou eindigen was er een groep van 8 activisten die een stil protest wilden houden. Naast etnische profilering waarbij de security en politie zich enkel richtten op de zwarte aanwezige in het groepje werd het de groep onmogelijk gemaakt om een protest te houden. Zich naar het vak van Inclusief Sinterklaasfeest Zaandam begeven werd hun ook verboden.

Getuigenis 1

Getuigenis 2

Nijmegen
Dit protest werd georganiseerd door Kick Out Zwarte Piet en moest afgelast worden wegens geweldsdreiging van extreem-rechtse hooligans. Het recht op vrije meningsuiting werd geschonden door burgemeester Hubert Bruls (CDA) van Nijmegen die weigerde gepaste maatregelen te treffen om de veiligheid te garanderen. De activisten gaven zich niet gewonnen en juist op het moment dat de blackface stoomboot langskwam, ontrolden ze op de oever van de Waal een lang drie meter hoog spandoek met de tekst "Zwarte Piet is racisme". Van burgemeester Bruls mochten alleen fans van de racistische blackface-traditie hun mening geven en in een optocht over straat. Hij toonde ook begrip voor de dreigementen van racistische hooligans die aankondigden dat ze iedereen zouden aanvallen die een kritisch geluid zou laten horen. Kortom, iedere vorm van openlijk anti-racisme was door Bruls en zijn hooligans strikt verboden. Zodra het spandoek zichtbaar werd, zijn de hooligans er dan ook meteen op afgegaan. De activisten kozen ervoor om geen confrontatie aan te gaan en verlieten de plek na hun statement te hebben gemaakt.

Getuigenis

Zwolle
Dit protest werd georganiseerd door Kick Out Zwarte Piet en werd last-minute afgelast wegens geweldsdreiging van rechts-extremistische herrieschoppers. Het recht op vrije meningsuiting werd geschonden door burgemeester Henk Jan Meijer (VVD) van Zwolle door de weigering om gepaste maatregelen te treffen en de veiligheid te garanderen. De demonstranten van Kick Out Zwarte Piet hebben zich nochtans aan alle gemaakte afspraken gehouden.

Getuigenis

Apeldoorn
In Apeldoorn geleid door burgemeester John Berends (CDA) werd het protest georganiseerd door Kick Out Zwarte Piet maar moest worden afgelast wegens geweldsdreiging van rechts-extremistische herrieschoppers. Er zou gedemonstreerd worden in een open veld zonder hekken of andere fysieke barrière met een klein aantal agenten ter bescherming. Gezien de ervaringen bij eerdere protestacties en de vele agressieve en dreigende reacties van rechts-extremisten achtte Kick Out Zwarte Piet het te onveilig om de protestactie te laten doorgaan.

Hilversum
InHilversum  geleid door burgemeester Pieter Broertjes (PvdA) werd het protest georganiseerd door Kick Out Zwarte Piet. Het moest worden afgebroken tijdens de protestactie nadat de ongeveer 30 activisten werden belaagd en bekogeld met appels en eieren. De politie zei niet meer te kunnen instaan voor hun veiligheid en leidde de activisten naar een soort van garage uit het zicht. Onder de relschoppers werd slechts één aanhouding verricht.

Getuigenis

Den Helder
Dit protest werd georganiseerd door Kick Out Zwarte Piet en werd last-minute onmogelijk gemaakt door burgemeester Koen Schuiling (VVD) van Den Helder. Laat op de avond om 22u vaardigde hij nog snel nieuwe regels in volle wetenschap dat de actiegroep hieraan onmogelijk kon voldoen. Kick Out Zwarte Piet gaf vervolgens aan de protestactie te staken uit veiligheidsoverwegingen maar dit was een list om de extreem-rechtse pro-Zwarte-Piet-aanhangers om de tuin te leiden. Vorig jaar op weg naar Dokkum werden bussen klemgereden en strandden in een snelwegblokkade waar de politie hen al die tijd naartoe had gevolgd en vervolgens niets ondernam om hen te ontzetten. Net als toen werden de bussen op weg naar Den Helder gevolgd door de politie. Er waren ditmaal geen relschoppers die een snelweblokke opzetten en de bus activisten met onder andere Mitchell Esajas werd in Alkmaar staande gehouden door de politie. De activisten werd gemeld dat ze naar een b-locatie buiten het zicht in Den Helder zouden worden geleid. Daarop werd het protest in Den Helder afgeblazen en doorgereisd naar Amstelveen.

Amstelveen
Dit protest werd georganiseerd door Kick Out Zwarte Piet en is goed verlopen. Op wat scheldpartijen na die de activisten kregen te verduren verliep deze rustig.

Weesp
Dit protest werd georganiseerd door Kick Out Zwarte Piet verliep rustig en correct. Er werden vooraf afspraken gemaakt met burgemeester Bas Jan Van Bochove (VVD) en de ongeveer 20 anti-Zwarte-Piet-activisten kregen een vak langs de route toegekend waar ze met trommels en zang op vreedzame wijze protesteerden tegen de racistische karikatuur.

Hoorn
Dit protest werd georganiseerd door Kick Out Zwarte Piet in de stad geleid door burgemeester Jan Nieuwenburg (PvdA) waar het recht op vrije meningsuiting en demonstratierecht met de voeten werd getreden. Tijdens de demonstratie bij de intocht werden extreem-rechtse relschoppers die de confrontatie opzochten door de politie in een steeg gedreven omdat ze onder meer racistische uitlaten. Ook vernielden ze een banner van de activisten. In opdracht van burgemeester Nieuwenburg heeft de politie een andere banner van de demonstranten verwijderd en op die manier hun vrijheid van meningsuiting beknot.

Leeuwarden
Dit protest werd georganiseerd door Kick Out Zwarte Piet in de stad van Ferd Crone (PvdA) en het recht op vrije meningsuiting en demonstratierecht werd hier met de voeten getreden door extreem-rechtse herrieschoppers. Tijdens de protestactie liet de politie extreem-rechtse hooligans tussen de activisten staan om het protest te laten escaleren. Uiteindelijk greep de politie toch in en hield de relschoppers op een afstand.

Eindhoven
Dit protest werd georganiseerd door Kick Out Zwarte Piet en werd afgebroken tijdens de protestactie. Er werden vooraf afspraken gemaakt met burgemeester John Jorritsma (VVD) en de groep van ongeveer 25 anti-Zwarte-Piet-activisten waaronder Jerry Afriyie kregen een plaats op het Catharinaplein langs de route toegekend waar ze een stil protest met bordjes hielden. Een grote groep van ongeveer 250 extreem-rechtse hooligans omsingelden de kleine groep activisten, gooiden onder andere met blikjes bier en eieren, zongen racistische liederen en ontstaken vuurwerk. Het werd zo gevaarlijk dat de groep moest gaan schuilen in het politiebureau. Achteraf gaf burgemeester Jorritsma aan diep verontwaardigd te zijn over de gebeurtenissen en het ontnemen van de vrije meningsuiting door de groep rechts-extremisten. Er vonden 6 aanhoudingen plaats en dat aantal zal mogelijk nog groeien na verdere analyse van de videobeelden door de politie.

Groningen
Dit protest werd georganiseerd door Kick Out Zwarte Piet en telde ongeveer 50 activisten. Er werden vooraf afspraken gemaakt met burgemeester Peter den Oudsten (PvdA) en de activisten kregen een vak aan het begin van de route op het Emmaplein toegekend. Net zoals in Zaandam begaven rechts-extremisten zich naar de het vak van de activisten waar ze racistische leuzen riepen en de confrontatie opzochten. De politie liet gedeeltelijk betijen maar greep uiteindelijk toch in en zorgde er gedeeltelijk voor dat ze op een afstand werden gehouden zodat zware escalaties uitbleven.

Getuigenis 1

Getuigenis 2

Rotterdam
Dit protest werd georganiseerd door Kick Out Zwarte Piet en het recht op vrije meningsuiting en demonstratierecht werd hier met de voeten getreden door burgemeester Ahmed Aboutaleb (PvdA) die hier niet aan zijn proefstuk toe was. De ongeveer 125 anti-Zwarte-Piet-activisten werd door Aboutaleb een plek toegewezen op 200m van de route verstopt achter een busparkeerplaats. De activisten die hun recht op vrije mening hierdoor beknot zagen gingen hiermee niet akkoord en protesteerden op de Erasmusbrug. Een aantal extreem-rechtse groeperingen waaronder Voorpost en Pegida waren ook aanwezig om zoveel mogelijk te provoceren. Op de brug werden de activisten geconfronteerd met een groep extreem-rechtse pro-Zwarte-Piet-aanhangers die uit hun wagens waren gestapt en een rookbom gooiden en de activisten aanvielen. De optredende politieagenten die ingrepen ontzagen niemand en ook de activisten deelden in de klappen van de politie. Enkele daders werden aangehouden maar ook een slachtoffer. Een aantal van de activisten moest naar de kliniek voor verzorging door toedoen van de politie. Ook aan het Groterkerkplein was er een kleine actie van 10 activisten met spandoeken en in de lucht vloog een vliegtuig die een banner trok met als boodschap "Zwarte Piet is racisme KOZP".

Getuigenis 1

Getuigenis 2

Den Haag
Dit protest werd georganiseerd door Kick Out Zwarte Piet en het recht op vrije meningsuiting en demonstratierecht werd hier volledig met de voeten getreden door burgemeester Pauline Krikke (VVD). En dat voor de stad waar het International Criminal Court (ook wel gekend als het neo-koloniaal African Criminal Court omdat het slechts Afrikanen vervolgt) gevestigd is. Een protest op het Plein vlakbij het Binnenhof werd de ongeveer 80 activisten verboden en in plaats daarvan werd hen het Lange Voorhout voorgesteld dat werd aanvaard. Daar kwam burgemeester Krikke snel op terug en er werd hen vervolgens een achterafplekje op het Stadshouderplein toegewezen. De activisten weigerden en besloten af te spreken op het Malieveld. De activisten mochten niet verder en de politie en burgemeester gaven aan de veiligheid niet verder te kunnen (of willen) garanderen. De organisatoren van het Haagse protest besloten daarop om de demonstratie knarsetandend af te blazen en werden door de politie begeleid naar Den Haag CS. Net als in andere steden was er een aanzienlijke aanwezigheid van extreem-rechtse pro-Zwarte-Piet-aanhangers met als uiteindelijke resultaat dat de intocht met een uur werd vertraagd.

Getuigenis

Curaçao
In tegenstelling tot Suriname waar het bij de onafhankelijkheid meteen werd afgeschaft wordt op het Nederlands-Antilliaanse eiland Curaçao, Sinterklaas vergezeld van racistische en afrofobe hulpjes. Minstens één anti-Zwarte-Piet-activist gaf present om het racisme aan de kaak te stellen met de boodschap "Stop Blackface",

Tilburg
Dit protest werd georganiseerd door Kick Out Zwarte Piet en het recht op vrije meningsuiting en demonstratierecht werd hier volledig met de voeten getreden door burgemeester Theo Weterings (VVD). Een 50-tal anti-Zwarte-Piet-activisten met onder meer Jerry Afriyie kregen een nietsbetekende plek achter het treinstation toegewezen waar ze toch nog mee instemden. Een groep extreem-rechtse pro-Zwarte-Piet-aanhangers zocht net als bij andere protestacties de confrontatie en moest in bedwang worden gehouden door de politie. Enkele van de rechts-extremisten, onder andere van Identair Verzet, werden aangehouden en bleken in bezit van wapens zoals boksbeugels en vlindermessen te zijn. Uiteindelijk werden 48 extreem-rechtse herrieschoppers aangehouden.

Getuigenis
Terug