NL
.
SINTERKLAAS EN PIET
Zwarte Piet Is Racime
Zwarte Piet is een racistisch relikwie uit een racistische tijd. Een introductie tot de beweegredenen van deze website.

De veranderlijke traditie van Sinterklaas en zijn gezelschap
Een blik op de geschiedenis van Sinterklaas en zijn gezelschap doorheen de eeuwen.

Een eeuw anti-Zwarte-Piet-protest
Het protest tegen de racistische karikatuur Zwarte Piet ontstond niet plots in 2011 maar begon in zekere zin haast een eeuw geleden. Een overzicht van bijna een eeuw anti-Zwarte-Piet-protest.

Ontkenningsstrategieën
Het discours van Zwarte-Piet-aanhangers valt ruwweg in 3 onderling niet-uitsluitbare ontkenningsstrategieën onder te verdelen.

Beter bekend
Statements omtrent Zwarte Piet van een aantal beter bekende gezichten.

Rapport VN-commissie
In 2015 boog de VN-commissie voor het tenietdoen van racisme en discriminatie zich onder meer over de situatie in Nederland en noteerde een aantal kritische opmerkingen samengebundeld in een VN-rapport.

Rapport Kinderombudsman
In zijn rapport concludeert de Kinderombudsman dat Zwarte Piet in strijd is met het VN-Kinderrechtenverdrag. De racistische karikatuur Zwarte Piet draagt bij aan pesten, uitsluiting en discriminatie van kinderen met een donkere huidskleur.

Open brief bekende Nederlanders
Medio 2016 publiceren meer dan honderd bekende Nederlanders een open brief gericht aan het Sinterklaasjournaal met daarin de oproep om Zwarte Piet te veranderen.
Terug